Ο απολογισμός της εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της Cosmote για το 2013

Ο απολογισμός της εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της Cosmote για το 2013
Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας είναι στενά συνδεδεμένες με τους επιχειρηματικούς στόχους των δύο εταιρειών ΟΤΕ και Cosmote

Δωρεές και χορηγίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που υπερβαίνουν τα 2,6 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 550.000 ευρώ σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για παιδιά, παροχή εργασιακής εμπειρίας σε περισσότερους από 750 φοιτητές μέσω πρακτικής άσκησης, ενημέρωση περισσοτέρων των 65.000 πολιτών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας, 10% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και ανακύκλωση πλέον των 50 τόνων μπαταριών, μελανοδοχείων, συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο ετήσιος απολογισμός της εταιρικής υπευθυνότητας για το 2013.

«Κάθε επένδυση σε νέα προϊόντα, δίκτυα και υπηρεσίες, με επίκεντρο πάντα τον πελάτη, διέπεται από τις αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας και οι καλύτεροι εκφραστές αυτών των αξιών είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ».

Γι’ αυτό και ο Όμιλος, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, επενδύει στις ανάγκες και τις δεξιότητες των ανθρώπων της και αναπτύσσει μία σειρά από δράσεις, με στόχο την ανάπτυξη τους αλλά και τη διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος εργασίας, όπως:
• Την εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων προγραμμάτων αναδιοργάνωσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου του ΟΤΕ και των νέων προσλήψεων - 1.000 νέοι εργαζόμενοι προσελήφθησαν σε περίοδο δώδεκα μηνών.
• Την τακτική έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων στις οποίες καταγράφονται οι γνώμες και ιδέες που μπορούν να συνδιαμορφώσουν ένα ακόμα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
• Τη δημιουργία της πρώτης κοινής ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ-COSMOTE με 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και στόχο τη διάδοση των αρχών και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ.
• Τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Περισσότερες από 10.400 συμμετοχές σημειώθηκαν το 2013.

«Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να νιώθουν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο ικανοποιημένοι από το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και υπερήφανοι που αποτελούν κομμάτι μιας ισχυρής επιχειρηματικής κοινότητας, ουσιαστικής για την κοινωνία, τη χώρα και τις επερχόμενες γενιές και να συμβάλλουν ενεργά σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι μόνο, το 2013, περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες του Ομίλου. Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες είναι το πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ, που μετράει περισσότερα από 35 χρόνια προσφοράς, και στο διάστημα αυτό έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 3.136 φιάλες αίματος» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ