Το Jeremie Openfund II επενδύει στην Incelligent 80.000 ευρώ

Το Jeremie Openfund II επενδύει στην Incelligent 80.000 ευρώ
Στη νεοσύστατη Incelligent που αναπτύσσει πρωτοποριακό σύστημα έξυπνης διαχείρισης για ευρυζωνικά δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών

επένδυσε το κεφάλαιο των 80.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε, το Jeremie Openfund II.

Η λύση της Intelligent έχει ως στόχο την επίλυση ενός διογκούμενου προβλήματος για τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα: αυτό της συγκράτησης του κόστους διαχείρισης και λειτουργίας τους, ιδίως σε ότι αφορά τις μεγάλες και συχνά απρόβλεπτες διακυμάνσεις που παρατηρούνται, από ώρα σε ώρα και από περιοχή σε περιοχή. Λόγω αυτών, η διαχείριση ενός δικτύου απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό και υψηλές λειτουργικές δαπάνες.

Το λογισμικό της Incelligent αξιοποιεί την προηγούμενη γνώση του δικτύου και τη συνδυάζει με πληροφορίες της παρούσας κατάστασης για να λαμβάνει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο αποτελεσματικές αποφάσεις για την κατανομή ενέργειας και φάσματος στις ολοένα και περισσότερες κυψέλες ενός δικτύου τηλεπικοινωνιών. Δυνητικοί πελάτες της λύσης αποτελούν οι μεγάλοι κατασκευαστές εξοπλισμού για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, καθώς και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε όλο τον κόσμο.

Η επένδυση του Jeremie Openfund II έχει ως στόχο την την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την δοκιμαστική λειτουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου του συστήματος.