Τι απαντά ο ΟΤΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υπόθεση FORTHnet

Τι απαντά ο ΟΤΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υπόθεση FORTHnet
Πλήρης επιβεβαίωση του ΟΤΕ των πληροφοριών που φέρουν τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό να διαπραγματεύεται με την FORGENDOγια την εξαγορά της NOVA. Η επιβεβαίωση έρχεται με επίσημη απάντηση κατόπιν σχετικού ερωτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ολόκληρη η απάντηση του ΟΤΕ έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της από 24.06.2014 και με αρ. πρωτ. 2177 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η OTE A.E. τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στη συνδρομητική τηλεόραση εκτιμώντας ότι η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης, και όπως είναι φυσικό εξετάζει και αξιολογεί κάθε επιχειρηματική δυνατότητα ή ενέργεια, η οποία ενδέχεται να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει διερευνητικές επαφές μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και του κυρίου μετόχου της FORTHNET, της εταιρίας FORGENDOLTD, σχετικά με τη δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA.

Επί του παρόντος δεν υφίσταται, αλλά εφόσον στο άμεσο ή απώτερο μέλλον συντρέξει γεγονός ή κατάσταση που χρήζει δημοσιοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΟΤΕ Α.Ε. θα προβεί έγκαιρα σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.