ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία, στο 2,97%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές.