Αν θέλεις να ανοίξεις περίπτερο, κυλικείο και να πουλάς τσιγάρα,τώρα μπορείς

Αν θέλεις να ανοίξεις περίπτερο, κυλικείο και να πουλάς τσιγάρα,τώρα μπορείς
Την πώληση τσιγάρων, τα περίπτερα και τα κυλικεία «απελευθέρωσε» ουσιαστικά η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, αίροντας σχεδόν όλους τους περιορισμούς που υπήρχαν για να ασκήσει κάποιος ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπ. Εθ. Αμυνας που δημοσιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, θα μπορούν πλέον να πουλάνε τσιγάρα ακόμη και τα video club, ενώ θα μπορούν να ανοίγουν περίπτερα και κυλικεία ακόμη και πολυεθνικές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πληθυσμιακό κριτήριο και η εντοπιότητα. Εως σήμερα τις άδειες των καπνοπωλείων τις εκμεταλλευόταν στις περισσότερες περιπτώσεις ανάπηροι πολέμου, ενώ κάτι ανάλογο συνέβαινε και με αυτές των περιπτέρων και των κυλικείων .

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση απελευθερώνεται πλήρως η πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, το άνοιγμα περιπτέρων και κυλικείων, αφού καταργούνται όλοι σχεδόν οι περιορισμοί που υπήρχαν. Συγκεκριμένα καταργούνται:

Για την πώληση καπνικών προϊόντων

- Η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα καθώς και ο αποκλεισμός της άσκησης υπό ορισμένη εταιρική μορφή..

- Η μέχρι τώρα απαγόρευση χορήγησης άδειας σε νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά,

- Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας σε κατοικημένες περιοχές και το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο 3μήνου από την αναγγελία έναρξης ασκήσεώς του,

- Η απαγόρευση διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων,

- Ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών με βάση πληθυσμιακά κριτήρια ο περιορισμός που αφορά στην εξάρτηση της χορήγησης προσωρινών συμπληρωματικών αδειών σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες από την εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη ανάγκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών. Στο ίδιο πλαίσιο καταργείται και ο περιορισμός που προβλέπει ότι ο συνολικός αριθμός των αδειών αυτών καθορίζεται αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων στους τόπους παραθερισμού.

- Ο περιορισμός που προβλέπει ότι απαιτείται η έκδοση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε μη κατοικημένες περιοχές καθώς και ο περιορισμός της παραπάνω πώλησης σε μη κατοικημένες περιοχές και σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις,

- Ο περιορισμός που προβλέπει ότι σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, η χορήγηση συμπληρωματικών αδειών εξαρτάται από την εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και υπολογισμός των αδειών αυτών με βάση τον αριθμό των κατοίκων.

Για το άνοιγμα περιπτέρου

- Ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων άδειας για την εκμετάλλευση περιπτέρων,

- Ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων με βάση πληθυσμιακά κριτήρια

- Ο ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα,

- Ο ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα,

-Ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο από φυσικά πρόσωπα και μόνο μιας άδειας κι επιτρέπεται πλέον σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά

- Οπεριορισμός της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου προς εκμετάλλευση περιπτέρου

Για την λειτουργία κυλικείου

- Η ύπαρξη συγκεκριμένων προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται κυλικεία καθώς και ο αποκλεισμός της άσκησης υπό ορισμένη εταιρική μορφή

- Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε περισσότερες εγκαταστάσεις καθώς και η απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος ή η απαγόρευση της άσκησής του υπό ορισμένη εταιρική μορφή.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ