ΓΓΔΕ: 9.200 επισκέψεις ημερησίως στην εφαρμογή για τις ταμειακές

ΓΓΔΕ: 9.200 επισκέψεις ημερησίως στην εφαρμογή για τις ταμειακές
Ανακοίνωση σχτικά με την λειτουργία της εφαρμογής ελέγχου νομιμότητας φορολογικών ταμειακών μηχανισμών εξέδωσε η ΓΓΔΕ.

Ειδικότερα:

1. Η εφαρμογή, που έδωσε την δυνατότητα τόσο στους πολίτες όσο και στους εφοριακούς ελεγκτές να προβαίνουν στον έλεγχο νομιμότητας λειτουργίας των φορολογικών ταμειακών μηχανισμών, έχει τεθεί σε λειτουργία από 12.08.2015.

2. Από την ημέρα αυτή μέχρι σήμερα (συνολικά: 22 ημέρες), η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει δεχθεί περίπου 202.000 επισκέψεις, ήτοι 9.200 επισκέψεις, κατά μέσο όρο, ημερησίως.

3. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν η φορολογική διοίκηση (Δ/νση Ελέγχων) έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις από 30 επιχειρήσεις αντίστοιχων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, έχει δε παραπεμφθεί για έλεγχο, από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σημαντικός αριθμός περιπτώσεων για πιθανές παραβάσεις λειτουργίας φορολογικών μηχανισμών.

4. Από την Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) έχουν αναρτηθεί, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εφοριακούς ελεγκτές, νεότερες απλουστευμένες οδηγίες ελέγχου στις ιστοσελίδες: www.publicrevenue.gr και www.gsis.gr.

5. Η συμμετοχή των πολιτών και μάλιστα την ώρα κυρίως του ελεύθερου χρόνου τους, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία, είναι τεράστια. Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, κυρίως φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, θα επιτευχθεί με την συμμετοχή όλων των ενεργών πολιτών, με άμεση ανταπόδοση την αύξηση των εσόδων του Κράτους.