Ποιες χώρες έχουν τα πιο επικίνδυνα χρέη στον κόσμο; Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλαδα

Ποιες χώρες έχουν τα πιο επικίνδυνα χρέη στον κόσμο; Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλαδα
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Bank of America σε ένα χάρτη δείχνει ποιες χώρες έχουν τα πιο επικίνδυνα και τα πιο ασφαλή χρέη, με βάση τα ασφάλιστρα κινδύνου που είναι γνωστά ως CDS.

Τα απλά cds ή collateral debt obligation (γιατί υπάρχουν και σύνθετα) είναι συμβόλαια ανταλλαγής αθέτησης πιστωτικού κινδύνου. Επιτρέπουν στους συμβαλλομένους είτε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών που ενέχει μια υποκείμενη αξία (κρατικό ή εταιρικό ομόλογο) ή β) να κάνουν αυτό τον κίνδυνο αντικείμενο εμπορίας, στοχεύοντας στο κέρδος από την αγορά και πώλησή του.

Όπως όλα τα ασφάλιστρα, όσο πιο ακριβά είναι, τόσο πιο πιθανό είναι το γεγονός για το οποίο ασφαλίζεσαι εναντίον να συμβεί σύντομα.

Στη πρώτη θέση είναι η Βενεζουέλα, στη δεύτερη η Ελλάδα και στην τρίτη η Ουκρανία.

Δείτε τον χάρτη