Υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας ΚΕΔΕ και ΤΕΕ

Υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας ΚΕΔΕ και ΤΕΕ
Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε και του Τ.Ε.Ε., υπέγραψαν σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,  Γιώργος Στασινός. Με  το Σύμφωνο συνεργασίας το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης χαρακτήρισεως «ιστορική στιγμή» την υπογραφή του συμφώνου τονίζοντας: «Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υπογράφουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας της ΚΕΔΕ με το ΤΕΕ, συνδυάζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία με την επιστήμη και βεβαίως με την τεχνική αναβάθμιση των πόλεών μας. Πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεργασία αυτή θα μπορέσουν να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι για να δημιουργήσουμε έξυπνες πόλεις, να κάνουμε σοβαρή διαχείριση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, να μπορέσουμε να βάλουμε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων στο θέμα τα διαχείρισης των απορριμμάτων».

Επεσήμανε δε, ότι «έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και οι συνεργασίες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μια δυναμική που είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε σήμερα για τη χώρα μας».

«Τα θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως επίσης και τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικά , όπως και πολλά άλλα, στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, γνωρίζοντας ότι το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Το κάνουμε και πράξη. Από δω και πέρα θα έχουμε καθημερινή συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τον κ. Πατούλη, μια συνεργασία που εξελίσσεται ήδη καιρό τώρα» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο του Συμφώνου, προβλέπεται η σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας Κ.Ε.Δ.Ε.- Τ.Ε.Ε, επικεφαλής της οποίας, θα είναι οι πρόεδροι των δύο Φορέων και αντικείμενό της ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της συνεργασίας τους, ενώ προβλέπεται, και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης.

Αναλυτικά, το σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει επίσης, κοινές δράσεις και προσπάθειες των δύο φορέων για :

• Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας των Μηχανικών με τους Δήμους, βασισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις που συνδιαμορφώνονται, από το νέο ρόλο των Δήμων και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Από κοινού, αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, στο ρόλο των μηχανικών -στελεχών των Δήμων και στη σχέση μηχανικών-μελετητών-συμβούλων με τους Δήμους

• Ολοκλήρωση σχεδιασμού με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σε βάθος 30ετίας, και πλήρη ενεργοποίηση ή και προσαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου

• Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο ρόλο και τις αρμοδιότητες των Δήμων στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και στη δημιουργία και λειτουργία των υποδομών περιβάλλοντος

• Συνέχιση και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου θα συμμετέχει σε δράσεις συνεργασίας με την Κ.Ε.Δ.Ε., και τους φορείς της, κατ' αρχήν σε σειρά τομέων, όπως:

• Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

• Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων και επεξεργασίας λυμάτων

• Σχεδιασμό ΑΠΕ

• Κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες

• Υποστήριξης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου από την καταγραφή αυθαίρετης δόμησης

• Μελέτες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, κτιριακών υποδομών, ενεργειακού σχεδιασμού, εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης.