Συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη η παρακράτηση στα εισοδήματα καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη η παρακράτηση στα εισοδήματα καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ
Συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η παρακράτηση υπέρ των ΑΕΙ και ΤΕΙ που γίνεται από τα εισοδήματα των ελευθερίων επαγγελμάτων και των ερευνητικών προγραμμάτων (μπλοκάκια) των καθηγητών Πανεπιστημίων, κ.λπ. και η παρακράτηση αυτή δεν αποτελεί φόρο.

Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μία σειρά νέων αποφάσεων της (2148-2150/2015 και 2089-2091/2015) και απέρριψε τις προσφυγές 75 καθηγητών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς καθηγητών της Νομικής Σχολής και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του τμήματος της Οδοντιατρικής του Εθνικού Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Οι καθηγητές ζητούσαν να ακυρωθούν υπουργικές αποφάσεις του Ιανουαρίου 2002 και του Φεβρουαρίου 2002 που προβλέπουν ότι επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών (διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση) των ΑΕΙ από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή από ερευνητικά προγράμματα ή ερευνητικά ινστιτούτα θα υπάρχει παρακράτηση από 10% έως 15% υπέρ ειδικού λογαριασμού των ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ειδικός Λογαριασμός για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος).