ΕΛΣΤΑΤ: Η ελληνική οικονομία επιστρέφει στην ύφεση

ΕΛΣΤΑΤ: Η ελληνική οικονομία επιστρέφει στην ύφεση
Καθοδική πορεία σημειώνει η ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ σε όρους όγκου μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2014, όπως εξάλλου είχε δείξει και η πρώτη εκτίμηση.

Ωστόσο σε ετήσια βάση το ΑΕΠ παραμένει σε θετικό έδαφος καταγράφοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2014 έναντι της αύξησς 0,3% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση, στις 13 Μαϊου.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το α' τρίμηνο, παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2014 έναντι της αύξησης 0,1% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει πως οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το 4° τρίμηνο του 2014

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7,5 % σε σχέση με το 4° τρίμηνο του 2014.

Μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το 4° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,7%. Μείωση κατά 0,7% σε σχέση με το 4° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,8%.

Οι ετήσιες μεταβολές με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,9% σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2014. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 17,4 % σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2014.

Παράλληλα αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,8% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%. Αύξηση κατά 10,6% σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,4%.

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία στο συνημμένο αρχείο από κάτω