Τι προβλέπει η λίστα Βαρουφάκη για την ανθρωπιστική κρίση

Τι προβλέπει η λίστα Βαρουφάκη για την ανθρωπιστική κρίση
Στην λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που έστειλε η Αθήνα στις Βρυξέλλες συμπεριλαμβάνεται και το "πρόγραμμα Θεσσαλονίκης", το οποίο αναπτύχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στον κατάλογο που εστάλη στα λεγόμενα "θεσμικά όργανα" περιλαμβάνεται ολόκληρος ο πρώτος πυλώνας της Θεσσαλονίκης που αφορά το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Για την απολύτη φτώχεια, δηλαδή την παροχή πολύτιμης αρωγής σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και την παροχή ρεύματος, σχεδιάζονται στοχευμένες ενέργειες με μη χρηματικά μέσα, όπως η διανομή κουπονιών τροφίμων.

Το οικονομικό επιτελείο τονίζει ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο και δεσμεύεται να αξιολογήσει το πιλοτικό πρόγραμμα για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με στόχο την επέκτασή του πανελλαδικά.

Διαβάστε τι αναφέρεται στην επιστολή Βαρουφάκη, στο κεφάλαιο με τίτλο: Ανθρωπιστική κρίση

Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το πλάνο για να:
* Αντιμετωπίσει ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και την παροχή ρεύματος) μέσω ιδιαίτερα στοχευμένων μη χρηματικών μέσων (π.χ. κουπόνια τροφίμων).
* Να το πράξει με τρόπο που θα είναι βοηθητικός για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μάχη κατά διαφθοράς/γραφειοκρατίας (π.χ. με έκδοση μιας έξυπνης κάρτας πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα ID στο σύστημα υγείας, αλλά και για την πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών σίτισης κ.τλ.).
* Να αξιολογήσει το πιλοτικό πρόγραμμα για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με στόχο την επέκτασή του πανελλαδικά.
* Εξασφαλίσει ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Διαβάστε ακόμα:Καμία αναφορά για τον ΕΝΦΙΑ - Διαπραγμάτευση με τους εταίρους οι 100 δόσεις