Εξετάζονται μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ

Εξετάζονται μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ
Η μείωση των προστίμων για παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι στα σχέδια της κυβέρνησης, σύμφωνα με χαιρετισμό του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, που αναγνώστηκε στο Διεθνές Τεχνικό Συνέδριο «Current Advances in Road Infrastructure Safety Equipment».

Στόχος του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε βάθος τετραετίας, με προτεραιότητα την βελτίωση της οδηγικής ασφάλειας.

Αυτό θα γίνει μέσα από τα εξής μέτρα:

1. Επανεξέταση του ΚΟΚ και του επιπέδου των προστίμων, όπου εξετάζεται να μειωθούν αυτά που είναι ιδιαίτερα υψηλά Εντατικοποίηση των ελέγχων στους δρόμους

2.Εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών στις οδικές υποδομές Χρήση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) στις μετακινήσεις

3.Άμεση αντιμετώπιση σημείων του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα και χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών

4.Αποτελεσματικότερος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων αρχών

5. Προγράμματα βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς κι ένταξή συναφών δραστηριοτήτων στα σχολεία

6.Εκστρατεία ενημέρωσης προς τους πολίτες

7.Εντονότερη εμπλοκή της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής

Στον χαιρετισμό του κ. Σπίρτζη αναφέρθηκε ότι αποτελεί προσωπική του προτεραιότητα η δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς, καθώς η Ελλάδα, εν έτει 2015, ακόμη παρουσιάζει έναν από τους χειρότερους δείκτες θνησιμότητας στους δρόμου σε σχέση τόσο με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ε.Ε. όσο και σε με άλλες χώρες της εκτός κοινότητας.

Οι «αδυναμίες» του συστήματος οδικής ασφάλειας

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, το χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα προκαλεί τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος και στηρίζεται σε βασικές ανεπάρκειες των τελευταίων δεκαετιών, όπως:

- Χαλαρή εφαρμογή βασικών μέτρων

- Έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων αρχών

- Έλλειψη ενός καλού οδικού δικτύου η επαρκής συντήρηση

- Έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος για τους υποψήφιους οδηγούς κι αξιόπιστου συστήματος επιθεώρησης των οχημάτων

- Απουσία ενός αποτελεσματικού μοντέλου παρέμβασης στα πρώτα λεπτά του ατυχήματος, που είναι κρίσιμα για την υγεία και τη ζωή οδηγών κι επιβατών

- Έλλειψη συστηματικής εφαρμογής μέτρων ασφαλείας κι επίβλεψης

- Ανεπάρκεια των κονδυλίων για την οδική ασφάλεια

- Η ασφυξία της οικονομίας και η προβληματική λειτουργία των θεσμών

Όπως τονίστηκε, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών θα εξετάσει μέτρα και προτάσεις που περιέχουν εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές και θα βρίσκονται ευθυγραμμισμένες με την Λευκή Βίβλο της ΕΕ για τις Μεταφορές και θα στηρίζονται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάγκη για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.