«Άρχοντας των ελέγχων» ο εισαγγελέας Νικολούδης

«Άρχοντας των ελέγχων» ο εισαγγελέας Νικολούδης
Οι αρμοδιότητές του αγγίζουν όλα τα υπουργεία. Ελέγχει από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου μέχρι το ΣΔΟΕ και τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης. Μπορεί να δώσει οδηγίες στην Οικονομική Νομοθεσία και, αν χρειαστεί, να στείλει νομοσχέδια στη Βουλή που θα τροποποιούν το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας. Αυτός είναι επίσης που, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς, θα διορίζει τους επικεφαλής όλων των ελεγκτικών μηχανισμών. Νέος «άρχοντας των ελέγχων» από χθες είναι ο εισαγγελέας –και νυν υπουργός Επικρατείας- Νικολούδης

Η απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στο ΦΕΚ και ισχύει από σήμερα. Με το ΦΕΚ, υλοποιείται η κυβερνητική εξαγγελία για συγκέντρωση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας κάτω από μια «ομπρέλα». Έτσι, υπό την αρμοδιότητα του υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη περνούν το ΣΔΟΕ –στο οποίο μόλις χθες ανακοινώθηκε η αλλαγή του επικεφαλής καθώς γραμματέας αναλαμβάνει ο κ. Π Δάνης- καθώς επίσης και οι ακόλουθοι ελεγκτικοί μηχανισμοί:

1. Οι υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου των υπουργείων

2. Η οικονομική Αστυνομία

3. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕ.Υ.Υ.Π)

4. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και

5. Το Σώμα Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)

Ποιες θα είναι, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ, οι αρμοδιότητες το κ. Νικολούδη;

«Καθορίζει, συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών. Εκπροσωπεί τη Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για ζητήματα συνεργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος».

Επίσης στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική πρωτοβουλία,

β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.