Το νέο τέλος που θα φουσκώσει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Το νέο τέλος που θα φουσκώσει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων
Τέλος υπέρ των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) επιβλήθηκε σε όσους ταξιδιώτες χρησιμοποιούν τα ελληνικά αεροδρόμια.


Το ειδικό τέλος, ανέρχεται στα 0,2 ευρώ και θα επιβάλλεται σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η ΥΠΑ.
Από την υποχρέωση καταβολής του εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων.
Το τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης φορέων συνδρομής ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ