Αντίκρυσες απόπειρα αυτοκτονίας; Παίρνεις άδεια

Αντίκρυσες απόπειρα αυτοκτονίας; Παίρνεις άδεια
Άδεια 7 ημερών θα χορηγεί από εδώ και στο εξής η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) στους εργαζόμενους, σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε περιστατικό αυτοκτονίας ή απόπειρα αυτοκτονίας επιβάτη.


Αυτό προβλέπεται στην νέα επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι με την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, λόγω και των αρκετών περιστατικών απόπειρας αυτοκτονίας που έχουν σημειωθεί σε ηλεκτρικό και Μετρό.
Ειδικότερα η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει ότι σε περίπτωση περιστατικού αυτοκτονάις ή απόπειρα αυτοκτονίας επιβάτη ή άλλου ατυχήματος που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ατόμου ή τον τραυματισμό του στην τροχιά του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ή στο δίκτυο του προαστιακού, λαμβάνουν ειδική άδεια μετ'αποδοχών οι εξής:
-Οι οδηγοί συρμών, 7 ημέρες
-Το δε υπόλοιπο άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό κατά την στιγμή του ατυχήματος ως και 3 εργάσιμων ημερών.
Ενα μετά από αξιολόγηση από ειδικό γιατρό χορηγηθούν παραπάνω ημέρες αδείας, τότε οι παραπάνω 7 ή 3 εργάσιμες ημέρες θα συμψηφίζονται με αυτές.
Επίσης στην επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπεται ότι σε κάθε εργαζόμενο χορηγείται για την γέννηση του πρώτου τέκνου εφάπαξ χρηματικό ποσό 600 ευρώ, για το δεύτερο 800 ερώ και για το τρίτο 1.200 ευρώ.
Επίσης χορηγείται ποσό 240 ευρώ κατ'έτος για κάθε τέκνο εργαζόμενου που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποσό 290 ευρώ κατ΄έτος που φοιτά στην δευτοροβάθμια και ποσό 390 ευρώ για φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επιπλεόν χορηγείται το ποσό των 340 ευρώ μηνιαίως για την κάλυψη βρεφονηπιακού σταθμού, ενώ η εταιρία χορηγεί χρηματικές διευκολύνσεις στο προσωπικό της ανά έτος και μέχρι του ποσού των δύο μηνιαίων μισθών με αποπληρωμή σε 15 άτοκες δόσεις.
Ἢ εταιρία θα χορηγεί επίσης σε κάθε εργαζόμενο για την σίτιση του διατακτικές τροφής 4 ευρώ την ημέρα.
Τέλος για κάθε εργαζόμενο που εγγράφεται ή είναι ήδη εγγεγραμένος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ή φοιτά σε εκπαιδευτικά προγράμματα αναγνωρισμένων Ανώτερων, Ανώτατων Ιδρυμάτων και καταβάλλει δίδακτρα, η εταιρία αναλαμβάνει να καλύπτει το 50% του κόστους των διδάκτρων.