Τιτλοποιήσεις των «κόκκινων» δανείων ζητά η τρόικα στην Κύπρο

Τιτλοποιήσεις των «κόκκινων» δανείων ζητά η τρόικα στην Κύπρο
Τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας των κυπριακών τραπεζών να «πακετάρουν» προβληματικά δάνεια και να τα πωλούν σε τρίτους σε χαμηλή τιμή ζητά από την κυπριακή κυβέρνηση η τρόικα μέσω του επικαιροποιημένου μνημονίου της χώρας.

Όπως μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ το νέο μνημόνιο προβλέπει ότι οι κυπριακές Αρχές προκειμένου να ενθαρρύνουν τη δημιουργία αγοράς για προβληματικά δάνεια και να διευκολύνουν την έκδοση τίτλων μέσω «οχημάτων» τιτλοποίησης, πρέπει να να επιτρέψουν στις τράπεζες να μεταφέρουν υφιστάμενα μεμονωμένα δάνεια μαζί με όλες τις εξασφαλίσεις και τους τίτλους σε τρίτα μέρη με το ελάχιστο κόστος συναλλαγής.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο κυπριακό μνημόνιο αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του δανειολήπτη, ενώ η όποια υποχρέωση για ενημέρωσή του δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την τιτλοποίηση δανείων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ ζητούν από τις κυπριακές αρχές να συγκροτήσουν ομάδα δράσης που θα καθορίσει τις απαιτούμενες νομοθετικές τροποποιήσεις μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Τα όποια εμπόδια θα πρέπει να εξαλειφθούν, ώστε να υπάρξει νέο νομοθετικό πλαίσιο από τα τέλη Ιανουαρίου 2015.