Παράνομη μεταφορά απόβλητων υδραργύρου από τη Γερμανία μέσω Ελλάδας σε τρίτες χώρες

Παράνομη μεταφορά απόβλητων υδραργύρου από τη Γερμανία μέσω Ελλάδας σε τρίτες χώρες
Σοβαρότατη περιβαλλοντική υπόθεση με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ήρθε στο φως και αφορά παράνομη μεταφορά απόβλητων υδραργύρου από τη Γερμανία με ενδιάμεσο την Ελλάδα και κατάληξη τρίτες χώρες.

Οπως έγινε γνωστό ύστερα από ενημέρωση του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), από τις αρχές της Γερμανίας, γερμανική εταιρεία, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις στη Γερμανία στις οποίες προκύπτει υδράργυρος από επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο, ενώ όφειλε να διαθέτει τα απόβλητα σε ιδιόκτητο υπόγειο χώρο διάθεσης, τα διακινούσε στο εξωτερικό ως προϊόν και μέρος αυτών των αποβλήτων έχει διακινηθεί και μέσω της Ελλάδας προς τρίτες χώρες.
Έπειτα από την ενημέρωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) ξεκίνησαν να διερευνούν την υπόθεση.
Στις 18 Αυγούστου διενεργήθηκε αυτοψία από επιθεωρητές της ΕΥΕΠ στις εμπλεκόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και διαπιστώθηκε μεταφορά και αποθήκευση του αποβλήτου, ποσότητας περίπου 56 τόνων, σε αποθήκη εταιρείας logistics στην Αττική.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η διακίνηση του αποβλήτου έγινε με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει ο κανονισμός για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύννομη και ασφαλή διαχείριση της ποσότητας του αποθηκευμένου αποβλήτου ενώ η υπόθεση πήγε στον εισαγγελέα.