Ο Μύλος Ματσόπουλου ανανεώνεται

Ο Μύλος Ματσόπουλου ανανεώνεται
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αποκατάσταση και μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού του Μύλου Ματσόπουλου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο Τρικκαίων, η σύμβαση για το οποίο έχει υπογραφεί και προβλέπει τη συντήρηση και αποκατάσταση του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού του Μύλου Ματσόπουλου, που είναι χαρακτηρισμένος ως Μνημείο του 1884.

Ο ιστορικός μηχανολογικός εξοπλισμός του συγκροτήματος του Μύλου Ματσόπουλου σύμφωνα με τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη, ενσωματώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ο αριθμός των μηχανημάτων ως διακριτές μονάδες ξεπερνάει τα 60. Από αυτά, τα 20 είναι μεγάλου μεγέθους και βάρους.

Περισσότερα από τα μισά μηχανήματα του εξοπλισμού αποτελούνται από μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων ακριβείας, σε συνέργεια υψηλής τάξης πολυπλοκότητας μεταξύ τους.

Ο εξοπλισμός στο σύνολό του ως αλυσίδα παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί πολύπλοκες και μη γραμμικές διαδοχές φάσεων καθώς και μη προφανείς και μονοδιάστατες μεταβάσεις από το ένα στάδιο της κατεργασίας στο επόμενο.

Η σύνθετη κατασκευή των μηχανημάτων, από μεταλλικά και ξύλινα μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε κατάσταση προϊούσης φθοράς, καθιστά τους χειρισμούς, κατά την αποκατάσταση, ιδιαίτερα κρίσιμους.

Ο εξοπλισμός του Μύλου Ματσόπουλου, ως προς το μέγεθος και την πληρότητα, αποτελεί μοναδικό εναπομείναν δείγμα της κατηγορίας του στο ελληνικό χώρο. Επιπλέον, σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται η σπανιότατη μονάδα υδροκίνησης, στροβίλου μεταβλητών πτερυγίων στο κέλυφος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μεγάλο μέρος από τον εξοπλισμό θα πρέπει να επανέλθει σε λειτουργική κατάσταση, με ή χωρίς την επιδεικτική παραγωγή προϊόντος.

Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση των μηχανημάτων, προσθέτει η κ. Τσαπάλα, δεν θα είναι μία συνήθης συντήρηση ή σταθεροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά θα αποτελεί πλήρη λειτουργική ανασυγκρότηση για το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού με ότι συνεπάγεται αυτό.

Επιπλέον, η νέα "λειτουργική" μορφή του εργοστασίου θα πρέπει να είναι εποπτική και ασφαλής για το κοινό.

Η σύνταξη των τευχών της εν λόγω μελέτης έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, βασιζόμενη στις οριστικές μελέτες στατικών και Η/Μ που ανατέθηκαν σε εξωτερικούς μελετητές.

Στο έργο θα γίνουν μια σειρά εργασίες συντήρησης μηχανημάτων. Λειτουργικά θα γίνει η αποκατάσταση του υδροστροβίλου, η επισκευή της ντιζελομηχανής, η αποκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα, όπως και η αποκατάσταση των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Αυτό το στάδιο θα περιλαμβάνει τις λειτουργικές αποκαταστάσεις των τριών συστημάτων των μυλολίθων, των δύο μηχανικών κόσκινων πολλαπλού διαχωρισμού, των δώδεκα αναβατορίων, των δύο σιμιγδαλιέρων, του κεντρικού συστήματος αγωγών όδευσης ενδιάμεσων προϊόντων καθώς και τη συμπλήρωσή τους, του συστήματος ανεμισμού και των κυκλώνων παγίδευσης αιωρημάτων, του συστήματος κοχλιομεταφορέων, του Κεντρικού Συστήματος Μετάδοσης Κίνησης, τον καθαρισμό και τη στερέωση των μηχανημάτων του πλυντηρίου, των αναμεικτήρων και την συντήρηση των σιλό και των υποστηρικτικών συστημάτων.

Επιπλέον θα γίνουν μεταλλικές κατασκευές για την ενίσχυση του ξύλινου φορέα και του διαδρόμου και βαφή αυτών, προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κατασκευή δικτύου καλωδιώσεων, προετοιμασία υποδομών για τη τοποθέτηση φωτιστικών, ραγών φωτισμού. κατασκευή υδραυλικών δικτύων και δικτύων θέρμανσης- κλιματισμού κ.ά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.306.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, στον Άξονα Προτεραιότητας 3, στο πλαίσιο της πράξης "Ενίσχυση των υποδομών του πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας".

Ο Μύλος Ματσόπουλου

Στη νοτιοδυτική άκρη της πόλης, στο δρόμο Τρικάλων-Άρτας, αμέσως μετά τη σιδηροδρομική γραμμή, βρίσκεται το Πάρκο του συγκροτήματος του Μύλου Ματσόπουλου.

Ο Μύλος κατασκευάστηκε το 1884 και το 1977 κληροδοτήθηκε στο Δήμο Τρικκαίων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο. Το 1984 σταμάτησε η λειτουργία του.

Το συγκρότημα του Μύλου σήμερα αποτελεί ένα ιστορικό- βιομηχανικό μνημείο, που βρίσκεται μέσα σε έναν χώρο "πνιγμένο" στο πράσινο.

Ο Mύλος, ο οποίος έχει συντηρηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο.
Λειτουργεί σε μόνιμη βάση ο Δημοτικός Κινηματογράφος (θερινός-χειμερινός), το Δημοτικό Θέατρο και καφετέρια. Επίσης λειτουργεί συνεδριακός χώρος και αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων.