Άρχές Σεπτεμβρίου η καταβολή της α’ δόσης των αποζημιώσεων σε γεωργούς και κτηνοτρόφους

Άρχές Σεπτεμβρίου η καταβολή της α’ δόσης των αποζημιώσεων σε γεωργούς και κτηνοτρόφους
Εντός του α’ δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκταμιευτεί σε αγρότες και κτηνοτρόφους η α’ δόση της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2013.


Ειδικότερα, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η α’ δόση της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2013 αναμένεται να εκταμιευτεί το α’ μισό του Σεπτεμβρίου.
ημειώνεται ότι η αρχική πίστωση για την πρώτη δόση ανέρχεται στα 73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν, ήδη, καταβληθεί στους παραγωγούς 60,5 εκατ. ευρώ.
Στο επόμενο διάστημα και αφού επιλυθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν με 7.000 κτηνοτρόφους, οι οποίοι έμειναν εκτός εξισωτικής, θα πιστωθεί και η δεύτερη δόση της εξισωτικής αποζημίωσης ύψους 57 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το σύνολο της εξισωτικής αποζημίωσης ανέρχεται συνολικά σε 130 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την εξισωτική του 2013 έφτασαν περίπου τις 100.000 συνολικά.
Το πρόβλημα με τις 7.000 αιτήσεις κτηνοτρόφων (το 7% του συνόλου) που δεν ικανοποιήθηκαν σχετίζεται με τον προσδιορισμό των επιλέξιμων προς επιδότηση βοσκοτόπων.
Σημειώνεται πως τόσο οι γεωργοί όσο και οι κτηνοτρόφοι έχουν προβεί σε κατ’ επανάληψη κινητοποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της καταβολής της αποζημίωσης.