Εγκύκλιος για μετανάστες

Εγκύκλιος για  μετανάστες
Εγκύκλιο, προκειμένου να ακολουθείται ορθή και ενιαία πρακτική από τις υπηρεσίες του Δημοσίου σε ζητήματα που αφορούν μετανάστες και

για την εφαρμογή του ν.4251/2014, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απέστειλε στις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, το υπουργείο κάνει γνωστό ότι στο προσεχές μέλλον θα εκδώσει και σχετικό εγχειρίδιο.

Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ο τρόπος εξέτασης και αντιμετώπισης εκκρεμών αιτήσεων που υποβλήθηκαν με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και αφορούν την οικογενειακή επανένωση, την ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, τους τύπους αδειών διαμονής που αντικαταστάθηκαν με θεώρηση εισόδου (φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, μετακινούμενοι εργαζόμενοι κ.λπ.) ή καταργήθηκαν.

Επιπλέον, παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη διάρκεια άδειας διαμονής σπουδών, την επανέκδοση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, την είσοδο μελών για οικογενειακή επανένωση, αλλά και την άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, κ.λπ.