Απέρριψε το ΣτΕ την προσφυγή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού για περικοπές στο μισθό τους

Απέρριψε το ΣτΕ την προσφυγή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού για περικοπές στο μισθό τους
Σύμφωνες με τις συνταγματικές επιταγές που κατοχυρώνουν την ισότητα, την αναλογικότητα, την αξιοκρατία και την ιδιοκτησία είναι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις αποδοχές μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), έκρινε με απόφασή του το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).


Παρ' όλα αυτά, η όλη υπόθεση παραπέμφθηκε από το ΣΤ' Τμήμα στην Ολομέλεια του ίδιου δικαστηρίου για οριστική κρίση.
Το ΣΤ' Τμήμα του ΣτΕ εξετάζοντας την υπόθεση έκρινε ότι οι μειώσεις στις αποδοχές μελών ΔΕΠ επιβλήθηκαν για λόγους δημόσιου συμφέροντος λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα. Δέχονται, πάντως, ότι το Σύνταγμα επιτάσσει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση για τα μέλη ΔΕΠ λόγω της φύσης των καθηκόντων τους.