EΣΕΕ: Οι τράπεζες δεν είναι συνεργάσιμες

EΣΕΕ: Οι τράπεζες δεν είναι συνεργάσιμες
«Ζητείται από τον δανειολήπτη να είναι "συνεργάσιμος" - και αυτό είναι σωστό - αλλά τις περισσότερες φορές οι ίδιες οι τράπεζες δεν είναι συνεργάσιμες», υποστηρίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σε νέα παρέμβαση για το θέμα των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, ενόψει της ρύθμισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση.


Η ΕΣΕΕ απηύθυνε σήμερα σχετικό υπόμνημα προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκο Δένδια και Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη τονίζοντας, σχετικά με τις ρυθμίσεις καθυστερούμενων οφειλών, ότι έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός περιπτώσεων, που, ενώ ο πελάτης υποβάλλει αίτημα ρύθμισης εγγράφως στην τράπεζά του, ή δεν παίρνει ποτέ απάντηση, είτε η τράπεζα, μέσω εισπρακτικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων, συνεχίζει τις ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης, είτε στην καλύτερη περίπτωση λαμβάνει μία απόφαση ρύθμισης που καταφανώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον πελάτη. «Το αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις είναι η οφειλή να προσαυξάνεται με δυσβάστακτα επιπλέον βάρη (τόκους υπερημερίας, δικαστικά και άλλα έξοδα) και η επιχείρηση να οδηγείται στη χρεοκοπία» αναφέρει η Συνομοσπονδία.
Η πρόταση της ΕΣΕΕ προβλέπει τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου παροχής διευκολύνσεων για ρυθμίσεις καθυστερημένων οφειλών που να καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων, (προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία) καθώς και «κούρεμα» των οφειλών από καταχρηστικές ή υπερβολικές χρεώσεις με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί. Επίσης, να προτάσσεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης έναντι του χρόνου εξόφλησης της οφειλής, να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα μείωσης της δόσης.
Η Συνομοσπονδία επαναλαμβάνει εξάλλου την πρόταση για επανενεργοποίηση του νόμου 3816/2010 στον οποίο είχαν δικαίωμα υπαγωγής όλες οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 3 μηνών προς τα πιστωτικά ιδρύματα από επιχειρηματικό δάνειο αλλά και επιχειρήσεις που είχαν ενήμερες οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους.
Ο νόμος προέβλεπε επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο τόκων, κ.α.
Η ΕΣΕΕ προτείνει επίσης σειρά αλλαγών στον Τειρεσία προκειμένου να προσαρμοστούν τα κριτήρια στα δεδομένα της κρίσης. Μεταξύ άλλων, ζητά την εφαρμογή Τειρεσία «δύο ταχυτήτων» με διαφορετική βαρύτητα για τις επιχειρήσεις που ενεγράφησαν προ κρίσης και εντός κρίσης, δηλαδή από το 2009 μέχρι σήμερα, όπως επίσης:
-Στοιχεία σφραγισμένων επιταγών ή/και απλήρωτων συναλλαγματικών να διαγράφονται υποχρεωτικά αμέσως μετά την εξόφλησή τους και μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εξόφλησης.
- Στοιχεία ανεξόφλητων σφραγισμένων επιταγών ή/και απλήρωτων συναλλαγματικών να διατηρούνται στο αρχείο, ανάλογα με το ποσό, από 3 έως 5 χρόνια.
-Οι αιτήσεις πτωχεύσεων να διατηρούνται σε εμπιστευτικό αρχείο.
-Να καταργηθεί ο «λευκός» Τειρεσίας καθώς είναι παράλογο να τηρούνται στοιχεία για τον ενήμερο οφειλέτη, ο οποίος δεν πληρώνει μία φορά την δόση στην ώρα του ή κρίνεται υποκειμενικά ως «μελλοντικά επισφαλής» από τις Τράπεζες.