Ολοι μαζί για το “Life Cyclades”

Ολοι μαζί για το “Life Cyclades”
Σύμφωνο συνεργασίας για τη μελέτη και προστασία περιοχής στη Γυάρο και την ολοκληρωμένη προστασία της μεσογειακής φώκιας στις

Βόρειες Κυκλάδες, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος «Κυκλάδες Life», υπέγραψαν την Πέμπτη 31 Ιουλίου η γενική γραμματέας ΥΠΕΚΑ Νάντια Γιαννακοπούλου και ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα Κυκλάδες Life, ξεκίνησε το 2013 και έχει διάρκεια 4 χρόνια. Στόχος του είναι η δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην περιοχή Natura 2000 της Γυάρου με παράλληλη στήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας και των τοπικών οικονομιών των νησιών Σύρου και Άνδρου. Πρότυπη, αφού ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής θα γίνει από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η αλιευτική κοινότητα, ο τουριστικός κλάδος, η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτεία κ.α.

Εταίροι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τethys καθώς και οι ΜΚΟ ΜOm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το WWF Ελλάς.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ως εταίρος, έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις δράσεις του προγράμματος στα πλαίσια της πολιτικής του για την προστασία των περιοχών NATURA 2000 και να προωθήσει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και διαχείριση των υπό μελέτη ειδών και οικοτόπων. Τα μέτρα προστασίας μπορεί να περιλαμβάνουν και κήρυξη της περιοχής της Γυάρου και της θαλάσσιας ζώνης γύρω από αυτήν ως Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ), με το θεσμικό καθεστώς που θα αποδειχθεί ως πλέον κατάλληλο. Ειδικοί επιστήμονες θα συντάξουν την απαιτούμενη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, την οποία θα καταθέσουν στο Υπουργείο, όπου και θα αξιολογηθεί. Στη συνέχεια, θα προωθηθούν από το ΥΠΕΚΑ οι δέουσες διαδικασίες θεσμοθέτησης. Η συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ ως εταίρου του προγράμματος δεν ενέχει κάποιο οικονομικό σκέλος. Αφορά στη θεσμική κατοχύρωση της περιοχής, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα Κυκλάδες Life (LIFE12 NAT/GR/000688) “Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες» υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό.