Στα 400 εκατ ευρώ τα έσοδα από τις εξαγωγές γούνας

Στα 400 εκατ ευρώ τα έσοδα από τις εξαγωγές γούνας
Οι προοπτικές και τα εμπόδια στην εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου της γούνας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες εξελίξεις των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, συζητήθηκαν σήμερα μεταξύ εκπροσώπων επιχειρηματιών της Καστοριάς και του υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Κούρκουλα.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης θέματα συνεργασίας του κλάδου με το υπουργείο Εξωτερικών για την προώθηση της ελληνικής γούνας στις αγορές τρίτων χωρών.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο αποφασίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις για το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των εξαγωγικών αγορών γούνας.
Σήμερα τα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές προϊόντων γούνας ανέρχονται στα 400 εκατ. και σε βάθος τριετίας μπορούν να αυξηθούν και να φτάσουν τα 800 εκατ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς κ. Ηρακλή Καλλισθένη, η ελληνική γουνοποιία αγοράζει το 5%-7% της παγκόσμιας παραγωγής γουνοδερμάτων και διακινεί το 8%-10% των ετοίμων ενδυμάτων. Ήδη λειτουργούν νέα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ο στόχος είναι οι σχετικές μονάδες να αυξηθούν και να φτάσουν τις 100 ως το τέλος του έτους, με στόχο την καθετοποίηση της παραγωγής