Ανακοινώθηκαν οι πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων στους σταθμούς του ΟΑΕΔ

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων στους σταθμούς του ΟΑΕΔ
Ανακοινώθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. οι Τελικοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του

ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ως εξής:

1. Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)

2. Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών -2,5 ετών)

3. Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)

4. Πίνακας μη δικαιούχων

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.