Έως τις 29 Αυγούστου η εθελοντική ενδο – αυτοδιοικητική κινητικότητα

Έως τις 29 Αυγούστου η εθελοντική ενδο – αυτοδιοικητική κινητικότητα
Από τις 15 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου θα διαρκέσει το πρόγραμμα της εθελοντικής ενδο – αυτοδιοικητικής κινητικότητας όπως αναφέρει με εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών.


Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ο εθελοντικός χαρακτήρας της ενδο-αυτοδιοικητικής (και όχι πλέον ενδο-δημοτικής) κινητικότητας και η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των συμμετοχόντων μερών.
Υπενθυμίζεται ότι η ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα χαρακτηρίζεται από ένα μόνον μήνα διαθεσιμότητας ενώ αναφορά γίνεται και στην ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου, βάσει της οποίας οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν στο μέλλον πλεονάζον προσωπικό.
Επισημαίνεται ότι ήδη με την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος μετατάχθηκαν και βρίσκονται στις νέες τους θέσεις 945 υπάλληλοι.