Τέλος χρόνου για τις αλλαγές στα μηχανογραφικά δελτία

Τέλος χρόνου για τις αλλαγές στα μηχανογραφικά δελτία
Λίγες ώρες μένουν πλέον πριν την οριστική λήξη της προσθεσμίας για όσους μαθητές επιθυμούν να κάνουν τις τελευταίες αλλαγές στο μηχανογραφικό τους, καθώς το υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει ως οριστική ημερομηνία την σημερινή.

Η προθεσμία αλλαγής του μηχανογραφικού δελτίου αφορά μόνο όσους υποψήφιους των ΑΕΙ και ΤΕΙ επθυμούν να διαγράψουν κάποια προτίμησή τους. Σε καμμία περίπτωση ο υποψήφιος δεν έχει το δικαίωμα να προσθέσει κάποια επιπλέον σχολή ή να αλλάξει την σειρά με την οποία έχει δηλώσει τις σχολές στο μηχανογραφικό του δελτίο.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται να διαγράψουν κάποια ή κάποιες από τις προτιμήσεις τους, πρέπει η υποβολή της αίτησης που θα κάνουν στο υπουργείο Παιδείας να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν την υπεύθυνη δήλωση εώς και σήμερα:

είτε με φαξ στον αριθμό 210 3442095,

είτε με courrier στην διεύθυνσηΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180, γραφείο 0082.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμμία άλλη αίτηση για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο καθώς η εφαρμογή θα κλειδώσει και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας των μηχανογραφικών δελτίων.