Μορφωμένοι και αστοί όσοι επιστρέφουν στη γη

Μορφωμένοι και αστοί όσοι επιστρέφουν στη γη
Μορφωμένοι, κάτοικοι αστικών κέντρων και ηλικιακά νέοι όσοι κάνουν στροφή στη γεωργία την περίοδο της κρίσης, σύμφωνα με έρευνα

εργατικού δυναμικού για τον αγροτικό τομέα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Μετά από δεκαετίες υποχώρησης, τα τέλη του 2013 για δεύτερη φορά ύστερα από το 2010 καταγράφηκε μικρή αύξηση στον αριθμό των αγροτών. Συγκεκριμένα, από τους 485.500 απασχολούμενους το τέλος του 2012, ένα χρόνο αργότερα ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 493.900 αγρότες. Από τους 1.083.000 το 1981 έπεσαν στους 724.000 το 1998 κι από εκεί στους 520.000 το 2008. Το 2010 οι απασχολούμενοι έφτασαν τους 533.000. Ομως, η υφεσιακή βουτιά του 2011 και η συνολική κατάρρευση της απασχόλησης στην Ελλάδα εκφράστηκε και στον γεωργικό τομέα με μείωση το 2011 και το 2012, για να καταγραφεί ξανά το 2013 μια μικρή άνοδος...

Ο νέος αγρότης προέρχεται από τα αστικά κέντρα, είναι σε μεγάλο ποσοστό πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αλλά και αρκετά νεότερος σε σύγκριση με το παρελθόν. Αυτό το προφίλ σκιαγραφεί η έρευνα εργατικού δυναμικού που έκαναν οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Χαράλαμπος Κασίμης και Σταύρος Ζωγραφάκης.

Από αυτούς που γύρισαν στην ύπαιθρο και στράφηκαν στη γεωργία, το 37% προέρχεται από την Αθήνα, το 8% από την υπόλοιπη Αττική, το 9% από την Κεντρική Μακεδονία, το 7% από τη Θεσσαλία και το 7% από τη Στερεά Ελλάδα.