Ξεκινά το "Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα" στα τουριστικά λεωφορεία

Ξεκινά το "Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα" στα τουριστικά λεωφορεία
Εκδόθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, η απόφαση έναρξης διάθεσης από τη Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ) του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος Τουριστικών Λεωφορείων, το οποίο θεσπίστηκε με τον Νόμο 4070/2012.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα (ΗΑΣ) συνιστά πιστοποίηση της γνησιότητας και νομιμότητας του τουριστικού λεωφορείου και πλήρους ταύτισης μεταξύ των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας που αυτό φέρει και των τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του, με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας στον κλάδο και την προστασία της ασφάλειας των επιβατών. Φορέας αποκλειστικής και πανελλαδικής χορήγησης του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος – το οποίο είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των τουριστικών λεωφορείων της χώρας – είναι η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού.
Η προμήθεια του σήματος γίνεται απευθείας από τα γραφεία της ΓΕΠΟΕΤ κατόπιν επικοινωνίας του κάθε ενδιαφερόμενου και ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης αυτού ορίζεται η 10η Ιουλίου 2014. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων έχουν περιθώριο ενός έτους για την προμήθεια του σήματος.
Μετά το πέρας της 30ης Ιουνίου 2015 δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου ΚΤΕΟ χωρίς την ύπαρξη σήματος σε ισχύ και σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου πέραν άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες).