Φόβοι για λουκέτο στο καζίνο της Σύρου

Φόβοι για λουκέτο στο καζίνο της Σύρου
Φόβους για επικείμενο λουκέτο και στο καζίνο της Σύρου εκφράζουν οι εργαζόμενοι , οι οποίοι απευθύνθηκαν εγγράφως πριν από λίγες ημέρες στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), ζητώντας παρά την όποια επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς την εταιρεία Καζίνο Αιγαίου Α.Ε. εξαιτίας υψηλών χρεών προς το Δημόσιο, να μη διακοπεί η λειτουργία του.


Όπως γνωστοποιούν οι ίδιοι, η παρέμβασή τους έρχεται ως αναγκαία συνέπεια της ενημέρωσης που έλαβαν από την πλευρά της εργοδοσίας, η οποία κάνει λόγο ξανά για αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να υπάρξει μέριμνα και να μην βρεθούν τετ α τετ με την ανεργία οι εργαζόμενοι, στους οποίους εξακολουθούν να μην καταβάλονται κανονικά τα δεδουλευμένα τους.
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους " η Πολιτεία όπως φαίνεται διατηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά προς ιδιωτικές επιχειρήσεις του νησιού που έχουν υψηλά χρέη, αναφέροντας ως παράδειγμα το ναυπηγείο του Νεωρίου, στο οποίο παρέχονται οικονομικές διευκολύνσεις".
Μετά τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι δεδομένης της συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε.Π., αναφέρουν ότι κρίνεται απαραίτητη η αναζήτηση βέλτιστης λύσης, η οποία θα κινείται κατά κύριο λόγο προς όφελος των ίδιων.
Το Καζίνο Σύρου, λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1997. Σήμερα οι οφειλές του προς το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου στο 1 εκατ ευρώ ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό χρέος προς τους εργαζομένους του, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν έναντι, μικρά ποσά των αποδοχών τους.