Διεθνής σύμβαση για τα «στημένα» και το παράνομο στοίχημα

Διεθνής σύμβαση για τα «στημένα» και το παράνομο στοίχημα
Με σημερινή της απόφαση η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθέτησε Διεθνή Σύμβαση για την

καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών διοργανώσεων και του παράνομου στοιχήματος. Αυτή η νέα διεθνής συμφωνία «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού και της αθλητικής ηθικής», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Τόρμπγερν Γιάγκλαντ.

Η σύμβαση έχει στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και την τιμωρία εκείνων που ενέχονται σε «στημένους» αθλητικούς αγώνες και αποβλέπει, στην ενίσχυση της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ των συναρμόδιων δημόσιων αρχών και των αθλητικών αρχών, των αθλητικών οργανώσεων και τους φορείς διεξαγωγής αθλητικών στοιχημάτων.

Με την σύμβαση καλούνται οι κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να τροποποιήσουν σχετικά τις νομοθεσίες των κρατών τους, έτσι ώστε:

* να εντοπίζονται και να πατάσσονται κρούσματα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αθλητικών οργανώσεων και φορέων αθλητικών στοιχημάτων.

* να ενθαρρύνεται η παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών για την καταπολέμηση της απάτης στο χώρο των αθλητικών στοιχημάτων, με τον περιορισμό ή και την αναστολή διεξαγωγής του παράνομου στοιχήματος.

* να καταπολεμάται το παράνομο αθλητικό στοίχημα, με το κλείσιμο ή τον περιορισμό της δραστηριότητας των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών ή ακόμη και με το μπλοκάρισμα των συναλλαγών μεταξύ αυτών και του κοινού.

Στην σύμβαση αυτή, η οποία θα ανοίξει για υπογραφές στο Μακολίν της Ελβετίας την 18 Σεπτεμβρίου 2014, προβλέπεται σύστημα προστασίας μαρτύρων και εγγυήσεις για όσους παρέχουν πληροφορίες για στημένους αθλητικούς αγώνες και παράνομα στοιχήματα