Προχωρούν οι προσλήψεις 791 αδιόριστων από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

Προχωρούν οι προσλήψεις 791 αδιόριστων από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
Στην επίλυση μιας πολυετούς εκκρεμότητας, που αφορά διοριστέους του ΑΣΕΠ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν μέσω του αξιοκρατικού συστήματος του Ν. 2190/1994 (νόμος Πεπονή) και έχουν κριθεί ως επιτυχόντες, προχωράει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Συγκεκριμένα, το ΥΔΜΗΔ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2014, λαμβάνοντας υπόψη:

- τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης,
- την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης με εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου προσωπικό,
- τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, προχώρησε σήμερα Τετάρτη, 9 Ιουλίου, στην εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη 791 ατόμων από τους συγκεκριμένους επιτυχόντες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται βάσει των αιτημάτων που υπέβαλλαν τα Υπουργεία για έγκριση από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2014.


Η κατανομή

Ειδικότερα, οι 791 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, βάσει της διάταξης του άρθρου 51 του Νόμου 4250/2014, κατανέμονται ανά υπουργείο ως εξής:

- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 14
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (κεντρική υπηρεσία): 15
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (εποπτευόμενοι φορείς): 477
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 98
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς): 32
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς): 61
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: 1
- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 24
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 67

Επιπλέον 203 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ έχουν ήδη κατανεμηθεί στα Υπουργεία:

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (κεντρική υπηρεσία): 4
- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εποπτευόμενοι φορείς): 21
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 49
- Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 13
- Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2
- Εθνικής Άμυνας: 39
- Ναυτιλίας και Αιγαίου: 16
- Αγροτικής Ανάπτυξης (κεντρική υπηρεσία): 43
- Αγροτικής Ανάπτυξης (εποπτευόμενοι φορείς): 3
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 6
- ΑΣΕΠ: 7