Δωρεά του Ιδρυμα Νιάρχου για άνεργους νέους

Δωρεά του Ιδρυμα Νιάρχου για άνεργους νέους
To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αποκλειστική δωρεά, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, εκπαιδευτικού βραχίονα του ΣΕΒ, που στόχο έχει να προσφέρει δωρεάν κατάρτιση σε άνεργους νέους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, που θα βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η σχετική επιμόρφωση καλύπτει τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη επιλεγμένων τομέων της ελληνικής οικονομίας και προσεγγίζει γνώσεις και δεξιότητες που εκτιμώνται ως κρίσιμες για τα επαγγέλματα αυτά. Χαρακτηριστικά, καλύπτονται τομείς επιμόρφωσης, όπως η πληροφορική, τα logistics, οι εξαγωγές, οι πωλήσεις, κ.λπ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα, θα εξελιχθεί σε βάθος διετίας και στοχεύει στην επιμόρφωση 1.000 άνεργων νέων. Γεωγραφικά, θα καλυφθούν οι περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Βόλου, όπου θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ. Η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και, επιπλέον, κριτήρια γνώσεων. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ κ. Διονύσης Νικολάου θεωρεί ως εξαιρετική τιμή την εμπιστοσύνη που επέδειξε το ΙΣΝ στο ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ για την υλοποίηση του προγράμματος και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το Ινστιτούτο, με την υποδομή και την εμπειρία που διαθέτει, θα ανταποκριθεί με απόλυτη συνέπεια στις αντίστοιχες απαιτήσεις. Παρόμοιες ενέργειες εκ μέρους άλλων φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου δίνουν νέα διάσταση στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γιατί στη σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομία η γνώση σε συνδυασμό με τη καινοτομία και τη δια βίου μάθηση αποτελούν το νέο συντελεστή παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής εδώ