Τα σχέδια της Hellenic Seaplanes για 100 υδατοδρόμια στην Ελλάδα

 Τα σχέδια της Hellenic Seaplanes για 100 υδατοδρόμια στην Ελλάδα
Στην ανάπτυξη πάνω από 100 υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα μέχρι το 2016 έχει θέσει ως στόχο η εταιρία Hellenic Seaplanes, σύμφωνα με την εταιρική της παρουσίαση για την μέχρι τώρα πορεία της στην Ελλάδα και τον συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης της αγοράς υδροπλάνων.


Όπως σημειώνεται, η Hellenic Seaplanes είναι η πρώτη εταιρία υδροπλάνων στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιεί προγραμματισμένες και ναυλωμένες πτήσεις από και προς όλα τα ελληνικά νησιά, λιμάνια ή λίμνες.
Ειδικότερα, σκοπός της Hellenic Seaplanes είναι η διασύνδεση όλης της νησιωτικής Ελλάδας, πετώντας από λιμάνι σε λιμάνι και αναπτύσσοντας συνεχώς νέους προορισμούς.
Η αποστολή της εταιρίας είναι να καθιερώσει το υδροπλάνο ως ένα νέο και εναλλακτικό μέσο στις θαλάσσιες και εναέριες υπηρεσίες, όπου θα καλύψει το κενό στην ελληνική εναέρια και θαλάσσια ταξιδιωτική αγορά, και στην απόκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου και πέρα από την εγχώρια αγορά, προχωρώντας και στη σύνδεσή της με γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία και η Ιταλία, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλούς και κερδοφόρους συντελεστές πληρότητας με την αναγνώριση και εξυπηρέτηση προορισμών-κλειδιών.
Πιο συγκεκριμένα η Hellenic Seaplanes θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
- Προγραμματισμένες πτήσεις
- Ναυλωμένες πτήσεις / Πτήσεις Charter
- Υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων
- Περιηγητικές πτήσεις / Κρουαζιερόπλοια
- Μεταφορές σε Θέρετρα
- Αεροδιακομιδές
Σύμφωνα με την παρουσίαση, τα υδατοδρόμια της Hellenic Seaplanes θα διαφοροποιούνται με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την δυναμικότητα των εγκαταστάσεων. Οι κατηγορίες θα έχουν ως εξής:
- 2 Μητροπολιτικά υδατοδρόμια
- 10 Κεντρικά υδατοδρόμια (HUBS)
- 100 Περιφερειακά υδατοδρόμια