Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην «καρδιά» της Αθήνας

  Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην «καρδιά» της Αθήνας
Με στόχο την ανάδειξη των εμπορικών κέντρων των πόλεων και των εμπορικών επιχειρήσεων των ευρύτερων εμπορικών περιοχών σε ενιαία κέντρα, που θα συνδυάζουν το πολιτιστικό ενδιαφέρον, την ψυχαγωγία, το αγοραστικό όφελος και την ποιοτική εξυπηρέτηση των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών και καταναλωτών, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε την ένταξή του στην πιλοτική δράση του υπουργείου Ανάπτυξης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».


Ο Εμπορικός Σύλλογος, με ανακοίνωσή του, καλεί τους εμπόρους να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας την περιοχή τους σε έναν ελκυστικό αγοραστικό προορισμό. Η περιοχή που επιλέχθηκε να δημιουργηθεί το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Αθήνας, είναι αυτή που περικλείεται από τις οδούς Χ. Τρικούπη - Σόλωνος - Κάνιγγος - Βερανζέρου - Πατησίων - Πανεπιστημίου. Ο Σύλλογος γνωστοποιεί ότι ως δικαιούχος του προγράμματος, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, όπου απαιτείται, θα αναλάβει πιθανές δράσεις και πρωτοβουλίες προσέλκυσης των καταναλωτών στο Ανοικτό Εμπορικό Κέντρο, όπως, ενέργειες σήμανσης και ανάδειξης της περιοχής, διοργάνωση πολιτιστικών και θεματικών εκδηλώσεων, προβολή των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω Διαδικτύου, εγκατάσταση σταθμών πληροφόρησης, ηχητικές εγκαταστάσεις και οθόνες προβολής για τη διαφήμιση των επιχειρήσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Ανοικτό Εμπορικό Κέντρο έχουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης και δεν λειτουργούν με τη μορφή οποιασδήποτε μορφής franchising. Σημειώνεται, ότι οι επιχειρήσεις (ωφελούμενοι) που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα έχουν καμία οικονομική υποχρέωση, θα πρέπει να διαθέτουν Ίντερνετ και να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 15 Ιουλίου 2014.