Η προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ για τους δωρεάν παιδικούς σταθμούς

Η προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ για τους δωρεάν παιδικούς σταθμούς
Εκδόθηκε από την ΕΕΤΑΑ η πολυαμενόμενη προκύρηξη για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014-2015 λύνοντας τα χέρια σε πολλές εργαζόμενες μητέρες αφού βάση της οποίας θα είναι σε θέση να στέλνουν τα παιδιά τους δωρεάν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014-2015 θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα 25 Ιουλίου με 4 Αυγούστου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γυναίκες που είναι μητέρες:

- βρεφών

- νηπίων

- παιδιών

- εφήβων

- ατόμων με αναπηρία

Καθώς και οι άντρες οι οποίοι:

- έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους κατόπιν δικαστικής αποφάσεως

- βρίσκονται σε χηρεία

αρκεί να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α)Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναιΟμογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στηνΕλλάδα.

(β)Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:

  • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία, εφήβους και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

(γ)Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€

Σημειώνεται ότι από τις παραπάνω προϋποθέσεις εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν τοδικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης, αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014)

γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013)

Δείτε όλη την προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ πατώντας ΕΔΩ