Ξεκινάει το πρόγραμμα επιδότησης για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

Ξεκινάει το πρόγραμμα επιδότησης για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
Η προκύρηξη για την φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς , Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ για παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), δημοσιεύτηκε σήμερα, καθώς εξασφαλίστηκε και για το έτος 2014-2015 η χρηματοδότηση του προγράμματος από κοινοτικούς πόρους με το ποσό των 122 εκατ. ευρώ.


Το υπουργείο Εργασίας εξασφάλισε την πρόσθετη χρηματοδότησή του, από εθνικούς πόρους, ώστε το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος να ανέλθει στα 160 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ήταν μια δύσκολη και με ασφυκτικές προθεσμίες διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξασφάλισε πόρους του νέου ΕΣΠΑ για τη συνέχιση του προγράμματος αλλά και την εξυπηρέτηση του ίδιου ακριβώς με πέρυσι αριθμού παιδιών σε όλες τις κατηγορίες δομών φύλαξης, δηλαδή βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και αντίστοιχα κέντρα για παιδιά με αναπηρία.
Ο νέος υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Πλακιωτάκης που ανέλαβε τον τομέα της διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων δήλωσε πως η εισαγωγή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ έμφαση θα δοθεί στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, καθώς και στα άτομα με αναπηρία.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ωφελούμενοι με οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε επιπλέον παιδί, με ανώτατο όριο τις 36.000. ευρώ.
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, από τις 25.7.2014 έως τις 4.8.2014, ενώ η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση.