ΥΠΕΚΑ: Ποιοί δικαιούνται δωρεάν φυσικό αέριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

ΥΠΕΚΑ: Ποιοί δικαιούνται δωρεάν φυσικό αέριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκη Παπαγεωργίου, Υπουργική Απόφαση για την Επέκταση του Ορισμού των Προστατευόμενων Καταναλωτών Φυσικού Αερίου Κατ’ Εφαρμογή του ν. 4001/2011 λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης.


Η Υπουργική Απόφαση ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε περιπτώσεις διαταραχών φυσικού αερίου, τόσο των οικιακών καταναλωτών όσο και των μικρομεσαίων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται σε κάποιο δίκτυο διανομής.
Πλέον συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των Προστατευόμενων, όχι μόνο οι οικιακοί καταναλωτές, αλλά και καταναλωτές φυσικού αερίου που ορίζονται στην Απόφαση, όπως κοινωνικές υπηρεσίες, μικρομεσαίοι, εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές με συγκεκριμένα κριτήρια.
Με την ένταξη στην κατηγορία των Προστατευόμενων Καταναλωτών προβλέπεται η αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.
Συγκεκριμένα, ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου πέραν οικιακών καταναλωτών, ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:
α) Φορείς που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου:

1. Νοσοκομεία, μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας
2. Σχολικά συγκροτήματα, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
3. Αεροδρόμια
4. Σταθμοί πλήρωσης καυσίμου οχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων
5. Κτήρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

β) Όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου ή τους προμηθευτές αερίου, οι οποίοι αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 10.000 Mwh ετησίως,

γ) Οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στο βαθμό που παρέχουν θέρμανση στους οικιακούς πελάτες και στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδεμένες είτε με κάποιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είτε με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η ασφάλεια της τροφοδοσίας των προστατευόμενων καταναλωτών υπό δυσμενείς συνθήκες ή συνθήκες διαταραχών σχεδιάζεται να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω διαδικασιών που καταρτίζονται καθώς και υποδομών που υλοποιούνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ