Μειώθηκε η κατανάλωση ψωμιού και ειδών ζαχαροπλαστικής

Μειώθηκε η κατανάλωση ψωμιού και ειδών ζαχαροπλαστικής
Υποχώρηση εμφάνισε ο κλάδος της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής το 2012, καθώς οι καταναλωτές λόγω της οικονομικής ύφεσης περιορίζουν τις δαπάνες τους ακόμα και για είδη πρώτης ανάγκης όπως το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat.


Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectoral Studies Analyst, η οικονομική ύφεση έχει αρχίσει να πλήττει και τον κλάδο τόσο της βιοτεχνικής, όσο και της βιομηχανικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες ακόμα και για είδη πρώτης ανάγκης όπως το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα.
Σύφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος από την εταιρία MARC A.E., το 2012 το 1/5 των καταναλωτών μείωσε την κατανάλωση ψωμιού, με αποτέλεσμα περίπου 9 στους 10 φούρνους να σημειώσουν κάμψη εσόδων, με τη μέση μείωση ανά φούρνο να διαμορφώνεται σε 36,7%. Η υποχώρηση προέρχεται κυρίως από τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και τα αρτοσκευάσματα, ενώ η μείωση της κατανάλωσης ψωμιού είναι μικρότερη.
Οι περισσότερες αρτοποιίες επωμίζονται υψηλές ζημιές, καθώς λόγω της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών διατηρούν τις τιμές τους σταθερές, απορροφώντας τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών (ιδίως στο αλεύρι).
Όπως σημειώνεται στην μελέτη, η εφαρμογή του Ν. 4072/2012 επέτρεψε στα super market την παραγωγή και πώληση προϊόντων μέσω της μεθόδου bake off. Η μεταρρύθμιση αυτή επέτρεψε στις αρτοβιομηχανίες και στις αλυσίδες του λιανεμπορίου να υλοποιήσουν επενδύσεις ανάπτυξης ανάλογων προϊόντων και εγκαταστάσεων αντίστοιχα, καταρτίζοντας μεταξύ τους συνεργασίες. Ωστόσο, η μετάβαση της αγοράς στο νέο αυτό πρότυπο συνεπάγεται σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις στους συνοικιακούς φούρνους.
Οι επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόταση του ΟΟΣΑ για πλήρη απελευθέρωση, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα πώλησης ψωμιού και σε καταστήματα μη τροφίμων.
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, διευθύνων σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η υποχώρηση της κατανάλωσης έχει οδηγήσει τις μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου σε ανταγωνισμό τιμών και προσφορών, καθώς και εισαγωγής νέων προϊόντων. Η τιμολόγηση αποτελεί πλέον σημαντική συνισταμένη ανταγωνισμού απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η διείσδυση των οποίων διαρκώς ενισχύεται λόγω των χαμηλότερων τιμών τους».
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 191 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών το 2012 υποχώρησε κατά 5,9%, στο €1,01 δισ., με το 74% των εταιριών να εμφανίζει κάμψη εσόδων.

- Τα λειτουργικά κέρδη του δείγματος μειώθηκαν περαιτέρω κατά 3%, στα €91,48 εκατ., ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν στα €79,36 εκατ.

- Τα μέσα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν σε 7,7% και 0,3% αντίστοιχα.

- Η κεφαλαιακή μόχλευση υποχώρησε ελαφρώς σε 1,1 προς 1.

- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) μειώθηκε περαιτέρω σε 1,3%.