Διυπουργική για έργα στον τομέα της ενέργειας

Διυπουργική για έργα στον τομέα της ενέργειας
Συνεδριάζει σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, υπό τον Κωστή Χατζηδάκη με έμφαση στα έργα του τομέα της ενέργειας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Ενεργειακών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest.


Στόχος είναι να ξεκινήσει η υλοποίηση μιας σειράς έργων που αφορούν στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση.
Στα υπό εξέταση έργα περιλαμβάνονται διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια (με Ισραήλ, Βουλγαρία), διάδρομοι που αφορούν στο αέριο (με Βουλγαρία), οι αγωγοί ΤΑΡ και ITGI και αγωγός από την Κύπρο προς την Ελλάδα.