Οροι, κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τους Λογοθεραπευτές

Οροι, κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τους Λογοθεραπευτές
Οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, καθορίζονται με σχέδιο ΠΔ όσον αφορά το πλαίσιο χορήγησης της άδειας ασκήσεως του

επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή.

Ειδικότερα, για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή απαιτείται, πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού ή απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010. Παράλληλα, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για αυτούς που έχουν σχετικά προσόντα μέχρι την έκδοση του Π.Δ..

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ολοκληρώνεται μια διαδικασία που εκκρεμεί από το 2002. Με δεδομένο ότι οι Λογοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με τη θέσπιση για πρώτη φορά άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από επαγγελματίες με αποδεδειγμένη κατάρτιση, προστατεύεται η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, διασφαλίζεται η δημόσια υγεία καθώς και η προσφορά καλυτέρων υπηρεσιών στους πολίτες.