Σήμερα από τον ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα

Σήμερα από τον ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα
Στην καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του 2013 θα προχωρήσει σήμερα ο ΟΓΑ.


Η πληρωμή θα γίνει σε 8.552 δικαιούχους και αφορά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών.
Η πληρωμή αυτή αφορά 5.814 δικαιούχους, που πληρώνονται για πρώτη φορά και θα λάβουν αναδρομικά όλο το ποσό για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2013 καθώς και 2.738 δικαιούχους, που θα λάβουν τη διαφορά των χρημάτων που δικαιούνται μετά από τον έλεγχο της τροποποιητικής αίτησης που κατέθεσαν.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές ανέρχεται στο ποσό των 6.457.536€.