Απορρίφθησαν οι προσφυγές για το διαγωνισμό διαχείρισης απορριμάτων

Απορρίφθησαν οι προσφυγές για το διαγωνισμό διαχείρισης απορριμάτων
Απερρίφθησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι τρεις προσφυγές των υποψηφίων για το διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με δημοπρατούσα αρχή το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με τη συμμετοχή 6 υποψηφίων στο επόμενο στάδιο, τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

1.ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

2.ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΩΡ

3.ΤΟΞΟΤΗΣ

4.ΜΕΤΚΑ-ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

5.ARCHIRODON GROUP- INTRAKAT- ENVITEC

6.J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Το έργο εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ τον Οκτώβριο του 2013 και ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε αμέσως. Δυο μήνες μετά την έγκριση του έργου πραγματοποιήθηκε η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σήμερα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία των ενστάσεων και προσφυγών κατά της απόφασης προεπιλογής, εγκρίνοντας τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.