Ενισχύσεις σε παραγωγούς για πυρκαγιές από τον ΕΛΓΑ

Ενισχύσεις σε παραγωγούς για πυρκαγιές από τον ΕΛΓΑ
Κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 139.658 ευρώ σε 72 παραγωγούς, για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2010» και «Πυρκαγιές 2010» καταβάλλει σήμερα ο ΕΛΓΑ.


Ειδικότερα, η πληρωμή για το πρόγραμμα «Ετήσιο 2010» αφορά ενισχύσεις απώλειας παραγωγής φυτικού κεφαλαίου, ενώ η πληρωμή για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2010» αφορά ενισχύσεις για την ανασύσταση και την απώλεια παραγωγής λόγω ανασύστασης.
Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν κυρίως παραγωγούς των νομών: Θεσπρωτίας, Σάμου και Ρεθύμνου.