Μείωση 3,5% σημείωσε ο δείκτης απασχολούμενων στο λιανικό εµπόριο

Μείωση 3,5% σημείωσε ο δείκτης απασχολούμενων στο λιανικό εµπόριο
 Μείωση 3,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόµων στο λιανικό εµπόριο της χώρας, το δ΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2012.


Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 2,6%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε μείωση 4,8%.
Σύμφωνα, επίσης, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο ίδιος δείκτης, το δ΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριµήνου 2013, παρουσίασε μείωση 1,9%.
Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 3,7%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε αύξηση 0,6%.