Ξανάρχεται το Ξυστό

Ξανάρχεται το Ξυστό
Προχωρά η διαδικασία επανέκδοσης του «Ξυστού» λαχείου από τον ΟΠΑΠ. Η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας των Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στην έκδοση του ειδικού κανονισμού που αφορά την έκδοση του συγκεκριμένου τύπου λαχείου.

Στις βασικές επιδιώξεις του ειδικού κανονισμού, όπως αναφέρει η ΕΕΕΠ, περιλαμβάνεται η διασφάλιση της ακεραιότητας της διεξαγωγής του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και η προστασία των παικτών.
Με τον ειδικό κανονισμό επιβάλλεται στον ΟΠΑΠ η χρησιμοποίηση μεθόδων επίτευξης και προστασίας της τυχαιότητας απονομής των κερδών σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διακίνησης των λαχνών και τίθενται κανόνες ελέγχου του αποδιδόμενου ποσοστού κερδών στους παίκτες. Επίσης ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την έκδοση και κυκλοφορία του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, όπως η μορφή των επάθλων, ο τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι συμμετοχής των παικτών, η πώληση των λαχνών, ο έλεγχος της εγκυρότητάς τους, ο χειρισμός καταγγελιών, η τήρηση αρχείων και η υποβολή αναφορών με διάφορα στοιχεία της εκμετάλλευσης. Η πώληση του λαχείου απαγορεύεται σε ανηλίκους. Η ΕΕΕΠ προχώρησε στην έκδοση του ειδικού κανονισμού για το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου των Κρατικών Λαχείων. Η επιτροπή θα εκδώσει μέσα στο επόμενο διάστημα ειδικούς κανονισμούς για όλους τους τύπους Κρατικών Λαχείων (Εθνικό, Λαϊκό, Πρωτοχρονιάτικο κ.λπ.).