Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές
Έως σήμερα έχουν προθεσμία οι υποψήφιοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για να υποβάλλουν αιτήσεις – δηλώσεις υποψηφιότητας συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014.


Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση – δήλωση.
Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση είτε από το διαδίκτυο (όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης – δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων), είτε από το λύκειό του.
Στη συνέχεια καλείται να τη συμπληρώσει σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο, και μετά πρέπει να την υποβάλει ηλεκτρονικά στο λύκειό του.