Στην J&P Αβαξ η διαχείριση των απορριμμάτων της Δ. Ελλάδας

Στην J&P Αβαξ η διαχείριση των απορριμμάτων της Δ. Ελλάδας
Η κοινοπραξία των εταιριών  J&P - Μεσόγειος - ΑΑΓΗΣ αναδείχθηκε ανάδοχος για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).


Οι διαγωνισμοί για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στη χώρα μας προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Το έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποτελεί το τέταρτο έργο ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων μετά και την ανάδειξη αναδόχου στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες).
Ο διαγωνισμός, όπως και όλοι οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, ήταν ανοιχτός αναφορικά με την επιλογή της τεχνολογίας. Ως μέθοδος διαχείρισης θα εφαρμοστεί η μηχανική ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ενώ διασφαλίζεται η απόλυτη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος 'Ηλιδας, ενώ για την χρηματοδότηση θα αξιοποιηθούν κοινοτικοί 60% (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας) και ιδιωτικοί πόροι, ενώ δύναται να χρηματοδοτηθεί και από το ταμείο Jessica.