"Κώδικας συμπεριφοράς" για τις επιχειρήσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

"Κώδικας συμπεριφοράς" για τις επιχειρήσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Οδηγό για τις ενώσεις επιχειρήσεων εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφεύγουν συμπεριφορές που ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο προληπτικής ενημέρωσης για την αποφυγή συμπεριφορών, οι οποίες ενδεχομένως αντιστρατεύονται το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και επηρεάζουν δυσμενώς τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε και απέστειλε τον σχετικό οδηγό σε εκατοντάδες επαγγελματικές ενώσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους σε θέματα και δράσεις που ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού.
Στον οδηγό που έχει το ρόλο «κώδικα συμπεριφοράς» τονίζεται πως με δεδομένο ότι οι επαγγελματικές ενώσεις προσφέρουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, οι ενέργειές τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά στους κανόνες ανταγωνισμού.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει χειριστεί στο παρελθόν υποθέσεις που αφορούσαν σε συμπεριφορές ενώσεων επιχειρήσεων και έχει επιβάλει σχετικές κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
Όπως τονίζεται στον οδηγό τόσο οι ενώσεις, όσο και τα εκτελεστικά στελέχη που τις εκπροσωπούν, πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι ενέργειές τους ενδέχεται να παραβιάσουν το δίκαιο του ανταγωνισμού στο βαθμό που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς, κυρίως μέσω της προσπάθειας καθιέρωσης ενιαίας συμπεριφοράς των μελών τους, καθώς και άλλων μερών.
Πρέπει να σημειωθεί πως το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις -μέλη των ενώσεων αυτών, καθώς οι ίδιες οι ενώσεις, στο βαθμό που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες, υπόκεινται, επίσης, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.