Αύξηση 15% στις τουριστικές εισπράξεις 11μηνου

Αύξηση 15% στις τουριστικές εισπράξεις 11μηνου
Πλεόνασμα 50 εκατ ευρώ παρουσίασε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το Νοέμβριο του 2013 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (χωρίς τα πλήρη στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες) κατά 12,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ έναντι 169 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Οι ταξιδιωτικές πληρωμές παρουσίασαν αύξηση κατά 20 εκατ. ευρώ ή 16,2% (Νοέμβριος 2013: 141 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2012: 122 εκατ. ευρώ). Επίσης, αύξηση παρουσίασαν τόσο οι αφίξεις όσο και η μέση ανά ταξίδι δαπάνη κατά 10,8% και 1,8% αντιστοίχως. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,7% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 8,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013 εμφάνισε πλεόνασμα 10.137 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.523 εκατ. ευρώ (ή κατά 17,7%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2012: 8.614 εκατ. ευρώ).
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.530 εκατ. ευρώ ή 14,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές παρουσίασαν αύξηση κατά 7 εκατ. ευρώ ή 0,4%.